Doğduğunuz anda gökyüzünün haritası size ait en özel andır.


İki kişinin Doğum haritaları incelenir ve birbirleri ile uyumu, anlaştıkları ve anlaşamadıkları noktaları , ilişkinin nasıl ilerleyeceğini anlatır.


Her yıl Güneş Doğum Haritanızdaki konuma geldiğinde çıkartılan haritanın yorumlanmasıdır.


Doğum Haritasından tespit ettiğimiz göstergeler sadece kişinin karakter  ve psilkolojik özelliklerini göstermez.Kişinin hayatında doğru yer seçimleri yapmasında yönlendiricidir.Eski zamanlarda İhtiyarat denirdi  herhangi bir işe başlamadaki en uygun anı seçmeye yarar.Karar aşamasında olduğunuz veya sizin için cevaplanması gereken bir soruyu sorduğunuz anda gökyüzü  durumunun incelenerek size sorunuzu yanıtlayacak bir danışmanlık biçimidir.


Soruyu sorduğunuz “saat ve dakika” cevabınızın tesbit edilmesinde kullanılır.